سال انتشار: ۱۳۸۰

محل انتشار: دومین همایش کیفیت و بهره وری در صنعت برق

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

فرح جمالزاده – شرکت برق منطقه ای تهران

چکیده:

خوشبختی، سعادت و بهروزی هر ملتی وابسته به کار و تلاش همه اقشار جامعه بوده و بهره وری معیاری برای ارزیابی عملکرد این فعالیتها و تلاشهای در بخش های مختلف اجتمائی- اقتصادی است. بهره وری با نسبت مطلوبیتهای حاصله (ستانده) بر منابع و آنچه که برای حصول به آن صرف شده (داده) بیان می شود. این نسبت یکی از شاخصهایی است که ثمر بخشی فعالیتها را نشان می دهد. اما امروزه بهره وری فراتر از یک معیار، بعنوان یک فرهنگ و نگرش به کار و زندگی مطرح شده و بهبود آن منشاء اصلی توسعه اقتصادی است. ارتقاء بهره وری بر پدیده های اصلی اجتمائی، اقتصادی و سیاسی جامعه مانند کاهش تورم، افزایش سطح اشتغال ، افزایش توان رقابت سیاسی و اقتصادی و مانند اینها تاءثیرات وسیعی دارد. در حال حاضر تقریبا تمامی کشورهای در حال توسعه، سرمایه گذاریهای زیادی را جهت بهبود و ارتقاء بهره وری در سطوح ملی، منطقه ای، بخشی ، موسسات و سازمانها و حتی افراد انجام داده و رشد و توسعه روزافزون خود را مرهون توجه و نگرش صحیح به این مسئله می دانند.