سال انتشار: ۱۳۷۵

محل انتشار: اولین همایش مراکز تحقیق و توسعه صنایع و معادن

تعداد صفحات: ۲

نویسنده(ها):

علی رضایی – وزارت نیرو – معاونت سازندگی و آموزش

چکیده:

در این مقاله ابتدا انگیزه های اصلی انجام طرح بیان می شود. سپس چارچوب و روشهای کار و ارائه نتایج مطرح می گردد. تاریخچه ساختارها و تشکیلات و سلسله مراتب، روشها و مقررات، و عملکرد شبکه تحقیقاتی وزارتی ونیز مراکز تحقیقاتی وابسته به وزارت نیرو عنوان می شود آنگاه مشکلات وضعیت موجود تحقیقات در این وزارت بدلیل اهمیت آن برای طرح پیشنهادی مطرح می گردد. با توجه به مشکلات موجود، توان تحقیقاتی بخشهای مختلف وزارت نیرو را مورد بررسی قرار داده ، سپس پیشنهادها یا شقوق اساسی نظام تحقیقاتی را که می تواند در اینده بعنوان ساختار تحقیقات وزارت نیرو در اید عنوان می شود. در این متن پیشنهاد اول ادامه شکل فعلی تحقیقات در وزارت نیرو یا اصلاحات محدود عنوان حالت دوم نظام نیمه متمرکز حول محور مراکز منطقه ای مطرح، سوم نظام تحقیقاتی آزادبر اساس رابطه کارفرما – پیمانکار و در اخر یک نظام تلفیقی از پیشنهادهای ۲و۳ طرح می نماید.