سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: چهارمین همایش ادبیات تطبیقی

تعداد صفحات: ۲۶

نویسنده(ها):

دکتر رضا مقدم کیا – استاد دانشکده زبانهای خارجی دانشگاه تهران

چکیده:

ویلیام ا بی من مردم شناس – زبانشناس آمریکایی در دهه ۱۹۷۰ میلادی تحقیقی را درباره ارتباط زبانی ایرانیان انجام داده است و حاصل تحقیقاتش را در کتابی تحت عنوان زبان، منزلت و قدرت در ایران language,status,and power in iran در سال ۱۹۸۵ و در چند مقاله پیش و بعد از چاپ کتاب فوق منتشر کرده است. بی من ضمن بررسی ویژگی ها و ابعاد مردم شناختی فرهنگ ایرانی می کوشد اصول ارتباطی موثر در نظام ارتباطی ایرانیان را صورت بندی کرده و نشان دهد گویندگان فارسی زبان از امکانات سبکی زبان خود چگونه برای نشان دادن جهت گیری هایشان درمراودات روزمره استفاده می کندد. در این مقاله تلاش می شود نظر بی من در مورد الگوی بنیادی تعامل، راهبردهای ارتباطی و شگردهای زبانی ایرانیان برای تمشیت تعاملات و مراودات روزمره به تفصیل بررسی شود. همچنین پس از بیان نظریات این محقق آراء منتقدان او نیز مورد بررسی قرار خواهد گرفت.