مقاله نظام ايلياتي و الگوي حكومت در ايران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز و زمستان ۱۳۸۴- بهار و تابستان ۱۳۸۵ در تحقيقات كاربردي علوم جغرافيايي (علوم جغرافيايي) از صفحه ۴۳ تا ۶۱ منتشر شده است.
نام: نظام ايلياتي و الگوي حكومت در ايران
این مقاله دارای ۱۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ساختار نظام ايلياتي
مقاله ايران
مقاله نظام سياسي
مقاله كوچ‏نشيني
مقاله يكجانشيني
مقاله استبداد

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: سينايي سيدعطااله

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
اوضاع جغرافيايي و طبيعي، و مناطق مختلف در ايران ساختار نظام قومي و ايلياتي، زمينه هايي را مهيا نمودند كه ايلات و قبايل در بخش عمده اي از تاريخ ايران بر نظام سياسي و حكومتداري كشور تسلط يابند. هجوم قبايل و صحرانشينان و سلطه طولاني مدت آنان و سپس مهاجرت ايلات و قبايل و تهديداتي كه از جانب ايشان متوجه جوامع يكجانشين شهري و روستايي بود؛ ضرورت هاي خود را در شكل الگوي سياست و حكومتداري ايران نهادينه نمود. اين مقاله به بررسي ساختارجامعه ايلياتي و تاثيرگذاري آن بر الگوي سياست و حكومتداري در ايران مي پردازد.