سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: همایش بین المللی جایگاه چرخه سوخت هسته ای در توسعه فن آوری و تحقیقات

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

ابوالحسن احمدی – دفتر نمایندگی امور ایمنی هسته ای سایت بوشهر (NNSD) ، نیروگاه اتمی بوشهر
حسین خشت پز – دفتر نمایندگی امور ایمنی هسته ای سایت بوشهر (NNSD) ، نیروگاه اتمی بوشهر

چکیده:

اطمینان از ایمنی و حفاظت در برابر فعالیت های شامل تولید و بکارگیری چشمه های تشعشع، مواد رادیو اکتیو، بهره برداری از چرخه تولید سوختهسته ای و مدیریت پسماندهای رادیواکتیو، اصل و مسولیت اساسی هر نظام ایمنی ملی است. اثرات تشعشع روی بافت های زنده، ریسک ها و آسیب های ناشی از تشعشع، انجام و بکار بردن قیدهای قانون هسته ای ملی و مقررات و قوانین آژانس بین المللی انرژی اتمی (IAEA)، جهت محدود کردن چنین ریسک هایی به سطوح قابل قبول است. مطابق وضع قوانین جمهوری اسلامی ایران اطمینان از ایمنی برایتشعشع یونساز درچرخه های تولید سوخت هسته ای بوسیله نظام ایمنی هسته ای (INRA) ، از طریق دفتر امور ایمنی هسته ای (NNSD) انجام می شود. در این مقاله، دستورالعمل قانونی ملی فرایند صدور پروانه برای فعالیت های تاسیسات تولید سوخت هسته ای با الزامات نظام ایمنی هسته ای و توصیه های کمیسیون بین المللی روی حفاظت رادیولوژی (CRP) و نیز الزامات آژانس بین المللی انرژی اتمی ارائه می شود. همچنین به الزامات اصلی استانداردهای ایمنی در برابر تشعشع روی تولید و انتقال مواد رادیواکتیو (اصل ALARA) ، و جنبه های ایمنی تاسیسات چرخه سوخت پرداخته می شود.