سال انتشار: ۱۳۸۱

محل انتشار: سومین همایش کیفیت و بهره وری در صنعت برق

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

محمد مرتجی – مجتمع عالی آموزشی و پژوهشی صنعت آب و برق اصفهان

چکیده:

گسترش صنعت برق به منظور پاسخگوئی به نیازهای توسعه کشور ضرورت تام دارد . وزارت نیرو با هدف تأمین نیازهای جامعه، سالانه میلیار دها تومان از منابع ملی و داخلی را صرف سرمایه گذاری های جدید و بهینه سازی در بخش های تولید، انتقال و توزیع می نماید . این سرمایه گذاری ها به منظور ارائه خدمات با کیفیت مناسب و تداوم سرویس دهی با هدف رضایتمندی مشتریان در بخش های صنعت، کشاورزی، خانگی و عمومی صورت می پذیرد . به منظور اجتناب از خاموشی های ناخواسته، استفاده بهینه از تأسیسات موجود اهمیت بسیار زیادی دارد . در طرح های نوسازی و یا بهینه سازی در صورت خرید کالاها و تجهیزات تخصصی مورد نیاز صنعت برق با کیفیت نازل، و یا عدم انجام بازرسی های فنی خرید به منظور حصول اطمینان از خصیصه های فنی کالاها متناسب با مشخصات مندرج در استاندارد و یا مشخصات ارائه شده توسط سازنده، می تواند منجر به اتلاف منابع ملی شده و کیفیت بهره برداری از تأسیسات صنعت برق را بشدت کاهش دهد . مقاله حاضر حاصل فعالیت های انجام شده در قالب پروژه “نظام بازرسی فنی و کنترل کیفیت خرید در شرکت های توزیع برق اصفهان ” و نیز کمیسیون فنی خرید ٢٠٠٠٠ کنتور استاتیکی سه فاز توسط شرکت برق
منطق های اصفهان می باشد.