سال انتشار: ۱۳۷۵

محل انتشار: اولین همایش مراکز تحقیق و توسعه صنایع و معادن

تعداد صفحات: ۱۶

نویسنده(ها):

فرزاد موحدی سبحانی – فوق لیسانس مهندسی صنایع از دانشگاه تربیت مدرس

چکیده:

شواهدقراین فراوانی نشان می دهد آن دسته از بنگاه هایی که توانسته اند سطح تکنولوژی خود را ارتقا دهند، به یک رشد مستمر و موفقیت پایدار دست یافته اند. در عمل چند روش برای ارتقای سطح تکنولوژی وجود دارد، اما یکی از مهمترین روشهایی که می توان به وسیله آن سطح تکنولوژی را ارتقا داد، توسعه درونزای تکنولوژی است در این روش تکنولوژی پیشرفته از طریق راه اندازی فعالیتهای تحقیق و توسعه خلق می گردد. درکشورهای در حال توسعه که منابع تحقیقاتی محدود هستند برای استفاده بهینه از این منابع محدود، لازم است فعالیتهای تحقیق و توسعه تحت برنامه های مدون و از قبل طراحی شده اجرا و کنترل گردد. در این صورت فعالیتهای تحقیق و توسعه بطور کارا باعث بهبود سطح تکنولوژی بنگاه خواهد شد. این مقاله به بررسی موضوع فوق می پردازد. برای رسیدن به این هدفابتدا با بررسی منابع و ماخذ مربوط به مدیریت تکنولوژی مفهوم و فرایند خلق تکنولوژی برتر مورد شناسایی قرار میگیرند و سپس با توجه به مطالب فوق و ماهیت برنامه های تحقیقاتی یک چارچوب ذهنی برای فرایند برنامه ریزی و کنترل فعالیتهای تحقیق و توسعه ارائه می گردد.