سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی مسکن و توسعه کالبدی روستا

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

علی اکبر بشاش – کارشناس ارشد عمران
بهروز روزبه – کارشناس عمران

چکیده:

چگونگی رسیدن به کیفیت مناسب و قابل قبول در حد استانداردهای ملی و بین المللی مبحث مهمی است که امروزه بسیاری از شرکت های بازرسی و کتارل کیفیت به ان توجه داشته و تحقیقات گسترده ای در این زمینه آغاز نموده اند.هر ساله، در کشورمان ایران، به دلیل نامرغوب بودن مصالح ساختمانی مورد استفاده، عدم اجرای صحیح و نظارت دقیق زیان های جبران ناپذیری به سرمایه های ملی وارد آمده و مبالغ هنگفتی صرف مرمت و بازسازی ساختمان ها گردیده و می گردد.همچنین، زلزله خیزی کشورمان و قرار گیری ایران در جزو کشورهای خطرپذیر دنیا، التزام به رعایت اصول و ضوابط فنی و ایمنی ساختمان ها، استفاده از مصالح استاندارد و آیین نامه ها را بیش از پیش با اهمیت نموده است.متاسفانه علی رغم وجود مصالح مناسب و معادن بسیار زیاد به دلیل نبود نظام کنترلی مقتدر و دارای اختیارات کافی و به تبع آن، سود جویی بسیاری از شرکت های مشاور و پیمانکار، مشکلات ساخت و ساز کشور صد چندان شده است. لذا در این مقاله، سعی شده است تا به بررسی ساختار نظام تضمین و کنترل کیفیت ساخت و ساز پرداخته شود..