سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: دومین کنفرانس ملی مدیریت عملکرد

تعداد صفحات: ۱۶

نویسنده(ها):

محمدرضا علیرضائی – عضو هیات علمی دانشگاه علم و صنعت ایران، موسسه بین المللی تحقیق در عم
سیدعلی میرحسینی – عضو هیات علمی دانشگاه صنعتی شاهرود، موسسه بین المللی تحقیق در عملیا
مسعود خلیلی – دانشجوی تحصیلات تکمیلی دانشگاه علم و صنعت ایران، موسسه بین المللی ت
ابوالفضل کشوری – دانشجوی تحصیلات تکمیلی دانشگاه علم و صنعت ایران، موسسه بین المللی ت

چکیده:

استقرار یک نظام بهره وری در سازمانها مستلزم انجام مجموعه ای از فعالیتها در دو فصل مهندسی و صنعتی است. در فصل مهندسی استقرار نظام بهره وری ، ساخت ابزارها، شامل بکارگیری مناسب مجموعه ای از تکنیکهای کارآمد علمی و طراحی نرم افزار هایی برای عملیاتی نمودن آنها است که نقش اساسی در نظام بهره وری را ایفا می کند. در این مقاله تلفیقی از دو تکنیک معتبر کارت امتیازات متوازن (BSC) و تحلیل پوششی داده ها (DEA) برایاین بخش از فصل مهندسی نظام بهره وری در سازمانها پیشنهاد می شود و تجربه پیاده سازی بخشهایی از آن برای نظام مانیتورینگ بهره وری حفاری چاههای نفت گزارش می شود.