مقاله نظام حقوق اساسي مقايسه اي و دانش مطالعات منطقه اي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۸ در مطالعات اوراسياي مركزي از صفحه ۷۹ تا ۹۸ منتشر شده است.
نام: نظام حقوق اساسي مقايسه اي و دانش مطالعات منطقه اي
این مقاله دارای ۲۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله نظام حقوق اساسي مقايسه اي
مقاله مطالعات منطقه اي
مقاله قوه مقننه
مقاله قوه مجريه
مقاله قوه قضاييه
مقاله نظام هاي حزبي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: خليلي محسن

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
دانش مطالعات منطقه اي (که منطقه ها را به عنوان حلقه وصل دولت / ملت ها به سطوح کلان نظام بين المللي به شمار مي آورد) به بررسي ستيزش، جنگ، بحران، همکاري و همگرايي در ميان کشورهاي واقع در يک منطقه مي پردازد. بررسي ويژگي هاي کشورهاي موجود در يک منطقه، نيازمند الگو مي باشد. نگارنده «طرحواره بررسي مقايسه اي نظام حقوق اساسي منطقه اي» را مناسب براي شناخت کشورهاي يک منطقه تلقي و پيشنهاد مي کند. حقوق اساسي شاخه اي از حقوق عمومي است كه درباره پيوندهاي ميان دستگاه دارنده قدرت سياسي و افراد به عنوان تابعان و فرمانبران قدرت بحث مي كند. حقوق اساسي مقايسه اي شعبه خاصي از حقوق اساسي است كه در آن، به همانندي و ناهمانندي سيستم هاي برآمده از قوانين اساسي كشورهاي گوناگون پرداخته مي شود. در اين مقاله ده موضوع را به صورت جداگانه در مورد هر کشور و سپس تمامي آنها را به شيوه اي تطبيقي مورد بررسي قرار گرفته است. مقولات مورد بررسي عبارتند از: رژيم سياسي و نظام حكومتي، وضع تفكيك قوا، حدود و منشا اقتدار قوه مقننه، حدود و منشا اقتدار قوه مجريه، حدود و منشا اقتدار قوه قضاييه، نظام هاي حزبي، انتخاباتي، حقوق اساسي فردي ، آزادي هاي عمومي مدني، نهادهاي حكومتي، حفاظت از قانون اساسي، شيوه تجديدنظر در قانون اساسي و شكل كلي ساختار نظام سياسي – حقوقي.