مقاله نظام حقوق بين المللي مالکيت فکري و حمايت از صنايع دستي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار و تابستان ۱۳۸۸ در دو فصلنامه حقوق و سياست از صفحه ۲۴۳ تا ۲۶۰ منتشر شده است.
نام: نظام حقوق بين المللي مالکيت فکري و حمايت از صنايع دستي
این مقاله دارای ۱۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله حقوق مالکيت فکري
مقاله صنايع دستي
مقاله نشان مبدا جغرافيايي
مقاله علايم تجاري
مقاله طرح هاي صنعتي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: سليماني حسن

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
نظام کنوني حقوق مالکيت فکري اصولا به دانشي که در دسترس عموم جامعه است، نمي پردازد. از طرف ديگر، دانش مورد استفاده در اکثر قريب به اتفاق توليدات صنايع دستي، دانش سنتي است که در طول ساليان دراز توسعه يافته و از نسلي به نسل ديگر منتقل شده و در حال حاضر در دسترس عموم جامعه است. بنابراين، سوال هايي دراين زمينه مطرح است که عبارت است از: ۱  آيا مقرراتي در سطح بين المللي در زمينه حقوق مالکيت فکري براي حمايت ازصنايع دستي وجود دارد؟ ۲  چه اقداماتي در جهت توسعه در نظام کنوني حقوق مالکيت فکري در حال انجام است؟ ۳  از نظام کنوني حقوق مالکيت فکري چه بهره هايي براي حمايت از صنايع دستي مي توان برد؟ در اين مقاله تلاش شده است به اين سوال ها پاسخ داده شود.