سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: سمینار برنامه ریزی توسعه مشارکتی آب و خاک کشور

تعداد صفحات: ۱۶

نویسنده(ها):

موسی کاظمی – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی
غلامحسین حسینی نیا – مشاور عالی وزیر تعاون وقائم مقام معاونت تحقیق آموزش و ترویج وزارت تعا
داود ثمری – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی

چکیده:

هدف کلی این پژوهش شناخت نظام دانش و فناوری بومی حفاظت خاک بهره برداران زراعی و مرتعداران در حوزه ابخیز حبله رود است که با استفاده از روش شناسی کیفی و نظاممند انجام شده است دانش بومی یا به تعبیری دانش سازگاری، تشریح نظام شناخت و عمل گروهی از بهره برداران و روستائیان درگیر در کار کشاورزی و بهره برداری از منابع طبیعی است که از یک حوزه جغرافیای خاص بطور طبیعی سرچشمه گرفته و شامل زیربنای خاک شناخت خبرگان بومی، نهادهای اجتماعی موثر دانش فنی سازمان یافته فناوری بومی حفاظت خاک و مدیریت اجتماعی منابع می باشد دراین مقاله زیرنظام های دانش بومی حفاظت خاک در حوزه ابخیز حبله رود که بخشهایی از دو استان تهران و سمنان را شامل می شود معرفی شده اند یافته های این مطالعه نشان میدهد که نظام دانش و فناوری بومی حفاظت خاک بنیان و شالوده مدیریت منابع طبیعی به شیوه مشارکتی است.