سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: دومین کنفرانس ملی سرمایه گذاری مخاطره پذیر

تعداد صفحات: ۱۵

نویسنده(ها):

هدایت کارگرشورکی – کارشناس ارشد مدیریت دولتی – دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق بین الملل رئی

چکیده:

در این مقاله کوشش می شود تا پس از تشریح ضرورت توجه به راهکارهای حقوقی و مدیریتی حل اختلافات بین المللی در حوزه مالکیت معنوی و فکری ناشی از اجرای پروژه ها و برنام ه های کلان سرمایه گذاری بین الملل، به بیان تاریخچه ای از موضوع حمایت از مالکیت فکری و معنوی در دنیای حقوق پرداخته شود . در ادامه ، جایگاه حقوقی اسناد بین المللی موجود در این زمینه بررسی شده و زمینه های پیدایش اختلافات بین المللی در سرمایه گذاری و نیز تعاریف آن معرفی می شوند .
ارائه تصویری از وضع موجود نظام سرمایه گذاری بین الملل در نظام حقوق بین الملل ( شامل کنوانسیونهای بین المللی / معاهدات بین المللی دو جانبه و منطقه ای / موافقتنامه های بین المللی اقتصادی ) در بخش بعدی مقاله انجام خواهد شد . سپس روشهای حل و فصل اختلافات بین المللی در حوزه سرمایه گذاری های معنوی و فکری در دو گروه روشهای کلاسیک و روشهای خاص به تفصیل توضیح داده می شوند ضمن انکه روشهای موجود برای کشورهایی نظیر ایران نیز در قسمتی جدا ارائه خواهند شد در پایان و پس از نتیجه گیری از مطالب ارائه شده، راهکارهایی پیشنهادی در حوزه مدیریت و حقوق ( بصورت جداگانه ) برای نظام سرمایه گذاری بین المللی در کشورمان توصیه می شوند .