مقاله نظام مالياتي مغولان و تاثير آن در انحطاط و زوال شهرهاي ايران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۷ در پژوهش نامه تاريخ از صفحه ۸۳ تا ۱۱۲ منتشر شده است.
نام: نظام مالياتي مغولان و تاثير آن در انحطاط و زوال شهرهاي ايران
این مقاله دارای ۳۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله مغول
مقاله ايلخانان
مقاله ماليات
مقاله شهرها
مقاله مناسبات شهري
مقاله اقتصاد

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: كناررودي قربانعلي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
دوره حاکميت يابي مغولان و تشکيل حکومت ايلخاني در ايران يکي از ادوار مهم و سرنوشت ساز تاريخ اين کشور محسوب مي شود. تهاجم مغول براي نواحي عمده اي از ايران سرنوشت شومي را به ارمغان آورد و مناطقي آباد و پيشرفته را به ويراني و تباهي کشاند و حيات شهري ايران را دستخوش انحطاط کرد. پس از فرونشستن غبار حملات مغول، نابساماني هاي سياسي ناشي از ساختار حکومت مغولي به کشمکش هاي نظامي و ظهور نارضايتي هاي داخلي انجاميد. عدم توجه حکام فاتح مغول به ساختارهاي سياسي و اقتصادي و اجتماعي و فرهنگي موجود جامعه بر دامنه ويراني ها و انحطاط حيات شهري ايران افزود. يکي از ساختارهاي موجود در ايران نظام مالياتي بود که در پي تهاجم مغول دستخوش تغيير و بعضا بي توجهي قرار گرفت. نظام مالياتي آنان ريشه در آداب و رسوم کوچرويي داشت که در آن همگي مردم ملزم به پرداخت آن بودند. در مناطق متصرفي نيز خود را حاکم بر تمامي عايدات مردم دانسته و به عناوين مختلف از آنان ماليات اخذ مي کردند. در اين ميان اخذ بي رويه و وضع ماليات هاي فوق العاده و صدور برات و مقاطعه دادن ايالات، شيوه هاي نامناسب جمع آوري، ستم کاري و عملکرد خود سرانه متصديان و تحصيل داران مالياتي، هرچه بيشتر موجبات سقوط و زوال مناسبات شهري را فراهم مي کرد. اين مقاله بر آن است تا با توصيف نظام مالياتي مغولان، تاثير آن را بر زوال مناسبات شهري ايران، مورد تجزيه و تحليل قرار دهد.