سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: اولین همایش ملی دانشجویی مهندسی HSE و سومین همایش ملی دانشجویی مهندسی بازرسی فنی

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

پژمان روحی – بازرس ارشد ایمنی_شرکت گاز استان اصفهان

چکیده:

مقوله HSE درکشور مامبحثی نوبنیاد است به همین دلیل ساختارهویت بخشی به آن و همچنین اجراز قوانین HSE همچون اجرایی کردن دیگرقوانین مستلزم فراهم نمودن ابزارومنابع است ازانجایی که مهیا کردن امکانات وجود منابع مالی علمی و انسانی را می طلبد مدیریت استفاده ازاین منابع و امکانات به منظور کاهش هزینه ها ضروری است مدیریت HSE برمبناهای مختلفی قابل اجرا می باشد که مناسب ترین آن با توجه به ساختارصنایع کشورمان مدیریت HSE برمبنای ریسک ایت ریسک نیز غالبا ازحاصل ضرب احتمال وقوع حادثه درپیامد وقوع حادثه محاسبه شده که بیشتر به صورت ماتریس بیان میگردد پس ازمحاسبه ریسک مدیر HSE منابع وامکات را به سمت واحدهایی سوق میدهد که ازریسک بالاتری برخوردارهستند مشخص کردن اهداف و معیارهای عملکرد برنامه ریزی براساس معیارهای عملکرد بازرسیهای زمانبندی شده اندازه گیری میزان کاهش ریسک به منظور بهبود ایمنی بازنگری درسیستم و انجام اقدامات اصلاحی و پیشگیرانه ازجمله اجزای اصلی اعمال سیاست های مدیریت HSE است همچنین یک بخش جداگانه به نام ممیزی به کارگرفته میشود تا با بررسی و بازنگری کلی برروی عملکرد و گزارشها زمینه را برای اصلح زیرمجموعه مدیریت دربخشهای مختلف مهیا سازد ازانجایی که بروز اشکال درهرکدام ازبخشهای زیرمجموعه مدیریت موجب کاهش بازدهی دیگربخشها می شود بخش ممیزی دریافتن منابع خطا و بهبود عملکرد نقش مهمی را ایفا می کند نتایج اجرای مدیریت نظام مند HSE بهبود وضع ایمنی مطابق با استانداردهای مربوطه کاهش ریسک بهبود کیفیت محصول به منظور افزایش سودخالص استفاده بهینه ازمنابع موجود و کاهش لطمات زیست محیطی و… خواهند بود