سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: همایش نقش اطلاع رسانی شغلی در اشتغال

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

طیبه زندی پور – دانشیار دانشگاه الزهراء(س)

چکیده:

هدف از این مقاله دفاع از یک نظام اطلاع رسانی شغلی روزآمد، گسترده، پویا، کل نگر ، چند رسانه ای و در دسترس است.توجه به ساختار جغرافیایی و رشد فرهنگی – اقتصادی جامعه ایران، سیر تاریخی خدمات راهنمایی و مشاوره شغلی در جهان و گسترش نظامهای پویای اطلاع رسانی با استفاده از تکنولوژی ارتباط و اطلاع رسانی شغلی (ICT)، مادام العمر و ادواری بودن رشد شغلی نکاتی است که در زیربنای نظری این نظام ملحوظ گردیده است. این دیدگاه که مبتنی بر شناخت تداوم و تغییر در سراسر زندگی فرد،تغییرات مستمر در بازار کار و ارزشهای کاری است از روش های ساختاری در مشاوره شغلی بهره می گیرد. رشد شغلی یکی از ابعاد مهم رشد روانی – اجتماعی بشر و شرط لازم تعالی و تکامل اوست. با وجود بستری مناسب این رشد می تواند مادام العمر باشد. فراهم ساختن این بستر و تسهیل این رشد کاری تیمی و مسئولیت مشترک نهادهای مختلف جامعه به ویژه وزارتخانه های کار و امور اجتماعی، آموزش و پرورش، علوم ، تحقیقات و فناوری است. یکی از ارکان این بستر وجود یک پایگاه اطلاع رسانی و خدماتی جامع شغلی است. تاسیس، رهبری و مدیریت اصلی چنین پایگاهی در کشورهای رشد یافته در درجه اول بر عهده وزارت کار است.در راستای این مهم خلاصه پیشنهاد نگارنده به این شرح است:گسترش و تقویت مراکز مشاوره شغلی وزارت کار و امور اجتماعی از طریق تجهیز آن ها به یک شبکه اینترنتی اطلاع رسانی شغلی (در ایجاد این شبکه بنا بر طرح پیشنهادی نگارنده به وزارت کار و امور اجتماعی توصیهمی شود از تجارب کشورهای پیشرفته به ویژه کشور سوئد(استفاده شود) – تولید و تکثیر این اطلاعات به اشکال مختلف بروشور، فیلم، نوار سمعی، دیسک،cd و نشریات گوناگون دیگر مانند روزنامه، خبرنامه، ویژه نامه، فرهنگنامه های جامع و تخصصی- در دسترس بودن این اطلاعات در کلیه مدارس، فرهنگسراها و کتابخانه های عمومی کشور- استخدام مشاوران شغلی متخصص و علاقه مند- تقویت آموزشهای ضمن خدمت- و برخورداری از یک نظام ارزشیابی سیستماتیک و مستمر برای تعیین کارایی و بازدهی نظام و ایجاد تغییرات لازمه به منظور پاسخ گویی به نیازهای جامعه.