مقاله نظام ملي نوآوري؛ گذشته، حال و آينده (ميزگرد) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۴ در رشد فناوري از صفحه ۴ تا ۱۸ منتشر شده است.
نام: نظام ملي نوآوري؛ گذشته، حال و آينده (ميزگرد)
این مقاله دارای ۱۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: سلطاني بهزاد
جناب آقای / سرکار خانم: قاضي نوري سيدسپهر
جناب آقای / سرکار خانم: باقري نژاد جعفر
جناب آقای / سرکار خانم: طباطباييان سيدحبيب اله
جناب آقای / سرکار خانم: نواب پور رامين

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
يکي از سوالاتي که همواره براي جامعه ايران مطرح بوده اين است که آيا مي توان با افزايش ميزان بودجه هاي اختصاص يافته به بخش تحقيقات و بکارگيري نيروهاي بيشتر در اين زمينه به نتايج مطلوب رسيد؟ پاسخ اين پرسش اگر چه تامل و تعمق بيشتري را مي طلبد، ولي کارشناسان پاسخ آن را در تدوين نظامي با عنوان نظام ملي نوآوري مي دانند.
نقش هر کدام از دستگاه ها در مراحل مختلف عناصر تشکيل دهنده اين نظام مشخص و معين است. در نظام فعلي نوآوري که چندان پاسخگوي نيازهاي علمي و فناوري کشور نبوده، بيشتر دولت و دانشگاه ها محور توجه بوده اند. در حاليکه در نظام نوآوري سيستمي و کارآمد به نقش همه دستگاه ها و نهادها مثل قوه قضاييه، وزارتخانه هاي کليدي مثل صنايع و معادن، وزارت علوم و آموزش و پرورش توجه و از سوي ديگر به نقش سازنده صنعت و بخش خصوصي و بنگاه هاي توليد تاکيد مي شود.