سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: ششمین همایش کیفیت و بهره وری در صنعت برق

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

بابک ضیاء – شرکت توزیع استان یزد

چکیده:

تغییرات سریع و تحولات تکنولوژیک درسالهای اخیر و افزایش چشمگیر هزینه های سرمایه گذاری به یوژه در پروژه های ملی و نیز هزینه هایبهره برداری و نگهداری از این طرح ها موجب توجه جدی به روشها و ابزارهای علمی برای صرفه جویی در هزینه ها شده است. به دلیل ناکارامدی روشهای سنتی در زمینه ارزیابی فنی و اقتصادی پروژه های صنعتیعمرانی، ابداع روشها و تکنیکهای جدید برای کنترل هزینه ها و ارایه راه های جایگزین برای انجام طرح ها به عنوان یک الزام در فرایند مدیریت هزینه در این پروژه ها مطرح شده است. مهندسی ارزش به عنوان یک تکنیک کارامد به منظور برآورده ساختن اهداف پروزه ها با حداقل هزینه و حذف کیفیت جایگاه مناسبتری نسبت به سایر تکنیکها در مدیریت و برنامه ریزی پروژه ها به خود اختصاص داده است. از زمان طرح مهندسی ارزش در زمینه طراحی محصول تاکنون تحولات اساسی در نحوه تجزیه و تحلیل مسائل با این تکنیک به وجود آمده است. در اینمقاله ضمن معرفی مهندسی ارزش و ارائه سیر تحولات تاریخی آن نگرشی جدید بر مهندسی ارزش در قالب یک فرایند پیشنهادی ارائه می شود.