سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: اولین همایش علمی کاربردی مدیریت بقایای گیاهی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

صفت ا… رحمانی – کارشناس ارشد اقتصاد کشاورزی

چکیده:

توسعه کشاورزی به عنوان کانون و محور اصلیت وسعه کشور از نقش و جایگاه ویژه ای برخوردار است بطوریک ه با استقرار بالغ بر ۴۰ درصد از جمعیت شکور در مناطق روستایی و عشایری ۴/۲ میلیون نفر بهره برداری در بخش کشاورزی شاغل هستند که ۲۷ درصد اشتغال کل جامعه بار هبخ ود اختصاص داده است.