سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: سومین کنفرانس بین المللی مدیریت

تعداد صفحات: ۱۶

نویسنده(ها):

فرزاد طرهانی – عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی مالک اشتر
رحیم معصومی – کارشناس ارشد مهندسی صنایع
حسن خدمتی – کارشناس ارشد مدیریت آموزشی

چکیده:

توسعه شتابان علوم و فناوری ایجاب می نماید سازو کارها و نظامات موضوعاتی همچون ارزیابی و کنترل متناسب با آن با استفاده از ابزارهای اندازه گیری ایجاد و جایگزین شیوه های قدیمی تر شود. شناسایی الگوهای ارزیابی در سازمان ها و توجه به شرایط آنها از جمله روش هایی است که در این راستا مورد توجه واقع می شود. بومی سازی در الگوهای ایجاد شده توسط دیگران متناسب با فرهنگ و ویژگی های خاص یک جامعه از عواملی است که بایستی توجه جدی به آن نمود: اما آیا الگوهای مطرح می توانند به طور کامل در سازمان های دیگر مورد استفاده قرار گیرند. الگوها هر چند برای یک سازمان کامل باشند برای سایر سازمان ها نکات پوشیده ای را داشته که استفاده از ملاک ها و شاخص های تکمیلی می تواند برای بکارگیری آنها مثمر ثمر واقع شود.