سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: پنجمین کنفرانس ملی نظام پیشنهادها

تعداد صفحات: ۱۷

نویسنده(ها):

محمد باقری وکیلی –
فروزان مظفری –
جمشید اثنی عشری –

چکیده:

در این پژوهش سعی شده است علاوه بر تبیین وضع موجود نظام پذیرش و بررسی پیشنهادها در دستگاههای دولتی به بررسی موانع استقرار نظام مزبور و چالشهای موجوددرا ین زمینه پرداخته شود و نیز ضمن بهره گیری از یافته ها و مطالعات انجام شده در دستگاههای دولتی به راهکارهای معین و قابل اجرا دست پیدا کند.