سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: پنجمین کنفرانس ملی نظام پیشنهادها

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

حسین رضازاده – کارشناس ارشد مدیریت دولتی دانشگاه تهران

چکیده:

از آنجائیکه منابع انسانی از عوامل زیربنایی فرایند توسعه می باشد و هرگونه توفیق در فرایند توسعه پایدار یک سازمان مشروط به توفیق در توسعه منابع انسانی است از این رو اهمیت و ضرورت توجه به نظامهای مدیریتی توسعه دهنده منابع انسانی آشکار می شود.