سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: هشتمین همایش ملی لاستیک

تعداد صفحات: ۲

نویسنده(ها):

محمدحسین فخار – مدیر تضمین کیفیت شرکت کویر تایر
سیدعلی ضیاتبار – رئیس تضمین کیفیت شرکت کویر تایر

چکیده:

بسیاری از نظریه های پیشرفته امروزی، منابع انسانی را از عوامل زیر بنایی فرآیند توسعه می شناسند و هرگونه توفیق در فرآیند توسعه پایدار را مشروط به توفیق در توسعه منابع انسانی می دانند. یکی از نظام های مدیریتی پویا که نقش مهمی در توسعه منابع انسانی دارد نظام مدیریت مشارکتی است. این نظام مدیریتی به عنوان یک نظام مطلوب و کارآمد نتایج مثبت زیر را بدنبال دارد: افزایش سطح انگیزش و رضایت شغلی کارکنان، افزایش سطح بهداشت روانی سازمان، افزایش سطح خلاقیت و نوآوری، افزایش سطح دانش و آموزش به صورت خودجوش و مستمر.