سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: کنفرانس بین المللی استراتژیها و تکنیکهای حل مسئله

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

علیرضا طاهری – مهندس صنایع ودانشجوی ارشدOR سایپا – معاونت برنامه ریزی جامع تولید

چکیده:

این گزارش در بیانی اجمالی به مبانی فکری و نحوه شکل گیری و سازمان یافتن کمیته پیشنهادات در معاونت برنامه ریزی جامع سایپا پرداخته و با طرح اهداف آن که بهبود مستمر در سازمان و رشد خلاقیتها را در راستای ارتقاء بهره وری و حل مسایل بالقوه و بالفعل شرکت مد نظر دارد؛ به ماهیت فعالیتها و فرآیند هایش که بر خلاقیت فردی در مقام ارایه پیشنهاد و برجمعی و جامع بودن در مقام ارزیابی وپذیرش ابتنا می یابد که اولی با نوآوری ارتباط داشته ودومی با مهندسی ارزش پیوند می یابد تاکید نموده و در ادامه، عملکرد سه ساله این کمیته را در چهار بخش: ارزیابی – کارشناسی، اجرایی – پشتیبانی، علمی – آموزشی، فرهنگی – ترویجی تفکیک نموده و به صورت خلاصه و جامع دسته بندی مینماید و در بخش اول ضمن بسط بیشتر؛ به توالی متودولوژیک فرآیند پیشنهادات از مرحله دریافت به مرحله ارزیابی کارشناسی، مرحله پذیرش و نهایتا مرحله اجرا رسیده و در ادامه به محاسبه اثر بخشی تعدادی از پیشنهادات اجرا شده پرداخته و صرفه جویی مالی بیش از ۱۵ میلیارد ریالی این سیستم را به تصویر می کشد. در پایان نیز پس از بیان گذرای برنامه های در دست مطالعه یا اجرا ؛ به موضوع اساسی آسیب شناسی سیستم پرداخته و سعی میشود چالشهای پیش روی مجموعه و نقاط قابل بهبود آن مطرح شده و زمینه تامل بیشتر و مطالعات بعدی فراهم گردد تا این نظامهای نوپا و بالقوه مهم؛ علاوه بر بقا با اصلاح مستمر خود به پیشرفت و کارآمدی بیشتر در طرح و حل مسایل سازمان نائل شوند.