سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: اولین همایش ملی نظام پیشنهادها در سازمانهای دولتی و موسسات خدماتی

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

چکیده:

هنر مدیریت شناسایی، کشف و استخراج و استحصال و تبدیل و تبلیغ توانمندی های سازمانی است .مدیریت متعالی با تکیه بر توانمندی های کارکنان سازمان، سازمان را متعالی می سازد .یادگیری و خلاقیت در مجموعه سازمان از اهداف سازمان های متعالی است سازمان های امروز باید سازمان های یاد گیرنده وخلاق باشند. سرعت تغییر و پیشرفت در شاخصه های جامعه بشری، سازمان هایی را می طلبد که این تغییر را درک و خود را با آن هماهنگ نموده و گاه خود نیز منشاء ایجاد تغییر می باشند .یادگیری سازمانی گاهی با هدفیابی و برنامه ریزی آموزش رسمی صورت می گیرد و گاهی یادگیری در روند سازمانی و بصورت غیر رسمی و داوطلبانه . نظام پیشسنهادها بستر بسیار مناسبی برای یادگیری داوطلبانه می باشد .در اجرای نظام پیشنهادها از آنجا که ئافراد سازمان در هر دوره سازمانی داوطلبانه در ارائه فکر و پیشنهاد نقش ایفا می کنند و درتصمیم گیری و اجرا مشارکت فکری و فیزیکی می کنند، زمینه اندیشیدن به کار و شغل خود و نیز وظایف کلی و جزئی سازمان برای افراد فراهم می شود . اجرای صحیح نظام پیشنهادها و آموزش های لازم آن در مراحل تکوین این نظام و نیز مشارکت گسترده و فرهنگ سازی لازم، توسعه دانشی و اطلاعاتی کارکنان را فراهم می آورد . مرحله دوم نظام پیشنهادها که دریافت پیشنهادهای گروهی از کارکنان می باشد زمینه تبادل افکار و تضارب اندیشه ها را فراهم می کند و توفان فکری حاصل از کارگروهی زمینه رشد سریع و متوازن نیروی انسانی را در سازمان ها ایجاد نموده و یاد د گیری و توان افزایی را موجب می شود .سازمان های دولتی برای استقرار نظام پیشنهادها نیاز به یک باز آفرینی دارند . باز آفرینی از طریق تغییر اساسی در نظام ها وسازمانن های دولتی به منظور افزایش کارآمدی، کارایی، قدرت تطابق و ظرفیت نوآوری آن هاست و این دگرگونی از طریق تغییر در هدف، انگیزه ها، مسئولیت ها، ساختار قدرت و فرهنگ آن ها بدست می آید .