سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: چهارمین کنفرانس ملی نظام پیشنهادها

تعداد صفحات: ۱۹

نویسنده(ها):

رضا اسماعیل پور – دوره دکترای مدیریت و عضو هیأت علمی گروه مدیرت دانشگاه گیلان
سیده فریبا بیانی – کارشناس مدیریت

چکیده:

در عصر اطلاعات سازمان های موفق در مقابله با چهار عامل عمده یعنی فشار شدید رقابت جهانی، شتاب پیشرفت تکنولوژی، محو شدن مرز و بوم بازار تجارت و سرانجام دگرگونی در نظام ارزشی، تدابیری اندیشیده و بر ترغیب و آموزش خلاقیت بعنوان تنها رهیافت اصولی تکیه کرده اند. سرعت تغییرات و تحولات از حد تصور فراتر رفته، به گونه ای که خلاقیت و نوآوری به عنوان اصلی اساسی از عوامل مهم بقای سازمانها و شرکتها پذیرفته شده است. بر این اساس سازمانها و شرکتهای پیشرفته بر آموزش خلاقیت تأکید بسیار کرده و در این راستا در انتخاب افراد خلاق، نوآور و آینده نگر، که رهیافتهای بدیع و خلاق برای مسایل پیچیده ارائه کنند، توجه خاص مبذول داشته اند. یکی از روش های رشد خلاقیت و نوآوری، بکارگیری نظام های مدیریت مشارکتی از جمله نظام پیشنهادهاست. در تحقیق حاضر، نظرات کارکنان طرح دهنده در شرکت مخابرات استان گیلان پس از یکسال از اجرای نظام پینشهادها جمع آوری و تجزیه و تحلیل شده است و آنگاه با نظرات کارکنان شرکت مخابرات اصفهان که طرحی را به نام طرح پویا اجرا کرده اند مقایسه شده است. در این تحقیق عوامل موثر بر خلاقیت و نوآوری کارکنان از نظر کارکنان دو شرکت مزبور مورد بررسی ومطالعه قرار گرفته است.