سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: دومین کنگره انجمن ژئوپلتیک ایران

تعداد صفحات: ۴۳

نویسنده(ها):

دکتر غلامحسین حیدری – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد

چکیده:

عوامل جغرافیایی بیگمان در فرایندهای سیاسی نقش داشته و موضوع قدرت را بعنوان شالودهع علم سیاست تحت تاثیر قرار می دهند. فرایندهای سیاسی نیز که در تشکال کوناگون تصمیم گیری به نمایش در می آیند، به سهم خود چشم انداز محیط جغرافیایی و پدیده های سیاسی وجود دارد که امروزه موضوع دانش جغرافیای سیاسی و علم ژئوپلتیک را تشکیل می دهد.
در اینجا بر آنیم ضمن تشریح مفهوم ژئوپلتیک به بررسی ماهیت ساختار و کارکردهای نظام ژئوپتیکی از فرایند های پیچیده تصمیم گیریهای سیاسی است که در فضای جغرافیایی کره زمین صورت گرفته و جریان می یابند و هر لحظه به خلق سیمای خاصی از نظام قدرت می پردازند.
مفهوم نظام ژئوپلتیک جهانی (Word Geopolitical System) در بر گیرنده عناصری است که معرفی آنها کلید درک مفهوم مورد نظر ما می باشد. قدرت (Power) اصلی ترین عنصر ساختار نظام ژئوپلتیک جهانی را تشکیل می دهد که نحوه شکل گیری، تداوم و چگونی حرکت آن را در عرصه فضای جغرافیای بعنوان یک کنش انسانی به همان اندازه حائز اهمیت است که ساختار،شکل،عوامل و بازیگران آن.