مقاله نظرات دانشجويان شرکت کننده در اولين مدرسه تابستاني بين رشته اي كشوري شيراز که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز و زمستان ۱۳۸۸ در گام هاي توسعه در آموزش پزشكي از صفحه ۱۸۵ تا ۱۸۸ منتشر شده است.
نام: نظرات دانشجويان شرکت کننده در اولين مدرسه تابستاني بين رشته اي كشوري شيراز
این مقاله دارای ۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله مدرسه تابستاني
مقاله بين رشته اي
مقاله آموزش پزشكي
مقاله اخلاق حرفه اي
مقاله مديريت
مقاله خلاقيت

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: اميني ميترا
جناب آقای / سرکار خانم: دهقاني محمدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: كجوري جواد
جناب آقای / سرکار خانم: صفايي اردكاني غلامرضا
جناب آقای / سرکار خانم: ثاقب محمدمهدي
جناب آقای / سرکار خانم: صابر محبوبه
جناب آقای / سرکار خانم: بذرافكن ليلا
جناب آقای / سرکار خانم: كريميان زهرا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه و هدف: ضرورت توجه به آموزش هاي عمومي دانشجويان و دستيابي به جديدترين دانش روز از يک سو و برنامه فشرده و حجم زياد دروس به ويژه در رشته پزشکي، ايجاب مي نمايد که بسياري از نيازهاي آموزشي دانشجويان را در قالب دوره هاي کوتاه مدت ارايه نمود. در اين تحقيق ديدگاه شرکت کنندگان اولين مدرسه تابستاني بين رشته اي شيراز در دستيابي به اهداف آموزشي دوره بررسي شده است.
روش كار: در مجموع ۶۳ دانشجو از ۱۳ دانشگاه علوم پزشكي در اين دوره شركت نمودند. عناوين آموزشي در چهار گروه كلي شامل آموزش پزشكي، اخلاق پزشكي، مديريت، خلاقيت و نبوغ و زير گروه هاي آنها تعيين شدند و در قالب ۸۳ موضوع به مدت ۱۰۰ ساعت با استفاده از سخنراني و روش هاي فعال آموزش، مورد بحث قرار گرفتند.
يافته ها: از ديد دانشجويان از چهار موضوع کلي بيشترين كفايت آموزشي به ترتيب مربوط به آموزش پزشكي و نبوغ و خلاقيت بود. بيش از ۹۰ درصد مجريان، ميزان دستيابي به اهداف آموزشي را در هر يك از زير گروه ها بسيار خوب تا عالي بيان نمودند. ميانگين نمره مجريان و مدرسين در ارزشيابي برنامه ۱۸٫۹۷ (از حداکثر ۲۰) با انحراف معيار ۱٫۱۸ بود.
نتيجه گيري: با توجه به موثر بودن اين برنامه، ادامه برگزاري، تخصيص منابع و گسترش آن در ساير دانشگاه ها توصيه مي گردد.