مقاله نظرات مربيان پرستاري در رابطه با علل و راهكارهاي كاهش خطاهاي دارويي دانشجويان پرستاري دانشكده پرستاري و مامايي اراك که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۸ در مجله دانشگاه علوم پزشكي اراك (ره‌ آورد دانش) از صفحه ۱ تا ۸ منتشر شده است.
نام: نظرات مربيان پرستاري در رابطه با علل و راهكارهاي كاهش خطاهاي دارويي دانشجويان پرستاري دانشكده پرستاري و مامايي اراك
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله اشتباهات دارويي
مقاله دانشجويان پرستاري
مقاله آموزش پرستاري
مقاله پيش گيري

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: باغچقي نيره
جناب آقای / سرکار خانم: كوهستاني حميدرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: اشتباهات دارويي اعضا تيم بهداشتي و درماني مي تواند سلامتي بيماران را به طور جدي به خطر بياندازد. هدف از اين تحقيق تعيين نظرات مربيان پرستاري در رابطه با علل و راهكارهاي كاهش خطاهاي دارويي دانشجويان پرستاري مي باشد.
روش كار: اين پژوهش يك مطالعه توصيفي بود كه در سال ۱۳۸۶ انجام شد. جامعه آن را مربيان باليني دانشجويان پرستاري دانشكده پرستاري و مامايي اراك، تشكيل مي داد. ۲۲ مربي باليني پرستاري به روش سرشماري وارد مطالعه شدند. جهت جمع آوري اطلاعات از يك پرسش نامه خود ساخته استفاده شد كه شامل دو بخش اطلاعات دموگرافيك و سوالات مربوط به علل و راهكارهاي كاهش خطاهاي دارويي دانشجويان پرستاري بود.
نتايج: به ترتيب ۵۰ و ۱۰۰ درصد از مربيان حداقل يك بار شاهد اشتباهات دارويي اتفاق افتاده و در شرف وقوع بودند. شايع ترين علت اشتباهات دارويي دانشجويان پرستاري شامل كمبود اطلاعات داروشناسي، مهارت ضعيف محاسبات دارويي و بد خط بودن دستورات در كاردكس يا كارت دارويي بود.
نتيجه گيري: ميزان اشتباهات دارويي دانشجويان پرستاري بالا مي باشد. به نظر مي رسد بعضي از علل آن مانند كمبود اطلاعات داروشناسي و محاسبات دارويي غلط با آموزش پرستار در زمان تحصيل ارتباط دارد. با استفاده از نتايج اين تحقيق مي توانيم به نقاط ضعف دانشجويان و يا نقاط ضعف نظام آموزشي خود آگاه شويم و در جهت رفع آن كوشا باشيم.