مقاله نظرخواهي درباره کتاب کافي و شيخ کليني که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۷ در سفينه از صفحه ۲۵ تا ۴۳ منتشر شده است.
نام: نظرخواهي درباره کتاب کافي و شيخ کليني
این مقاله دارای ۱۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله کليني ـ پرسش و پاسخ
مقاله کافي ـ پرسش و پاسخ
مقاله عقل
مقاله کافي ـ اعتبار
مقاله حديث
مقاله قرآن
مقاله اهل بيت (ع) – مفسر قرآن
مقاله تدوين حديث

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: تسخيري محمدعلي
جناب آقای / سرکار خانم: حجتي سيدمحمدباقر
جناب آقای / سرکار خانم: حكيمي محمدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: فرج پور مرتضي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
اين مقاله شامل پرسشهايي است در زمينه هاي: ۱٫ نقش حديث در شناخت دين ۲٫ جايگاه کتاب کافي در فرهنگ شيعي ۳٫ اهداف شيخ کليني از تنظيم و تدوين کتاب کافي ۴٫ نيازسنجي ضرورت پرداختن به تحقيق و ترويج کتاب کافي و شيخ کليني و ۵٫ بايسته هاي پژوهشي مرتبط با کافي و کليني که توسط انديشمندان معاصر: آيت اله تسخيري، سيدمحمدباقر حجتي، استاد محمدرضا حکيمي و شيخ مرتضي فرجپور پاسخگويي شده است. بر اساس پاسخهاي اين انديشمندان، ۱٫ کتاب کافي خلاصه آثار ائمه معصومين :است. ۲٫ احاديث صحيح ـ که از معصوم (ع) صادر شده ـ مفسر کلي قرآن کريم است. ۳٫ کتاب کافي نخستين کتاب حديثي است که شايسته عنوان «الجامع» است. عقل حجت باطني خداوند است و از طريق عقل، به حجت ظاهري (وحي) ميرسيم. ۵٫ بايد بررسي شود که عقل مصباح است يا مفتاح. ۶٫ نياز به حديث در اسلام، يک ضرورت است.
همه بزرگان و فقهاي طراز اول شيعه بر عظمت و جايگاه ويژه کتاب کافي اعتراف و با نهايت تحليل و تکريم، از مولف آن ياد کردهاند. پرداختن به کتاب کافي، يعني احياي مکتب اسلام و قرار دادن اسلام ناب در اختيار جامعه بشري و خدمت سترگ به علم و فرهنگ و دين.