مقاله نظرسنجي از سياست گذاران در خصوص استفاده از مشاركت مردمي براي برنامه هاي كاهش آسيب اعتياد که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۸ در حكيم از صفحه ۵۴ تا ۶۴ منتشر شده است.
نام: نظرسنجي از سياست گذاران در خصوص استفاده از مشاركت مردمي براي برنامه هاي كاهش آسيب اعتياد
این مقاله دارای ۱۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سياست گذار
مقاله اعتياد
مقاله مشارکت
مقاله کاهش آسيب

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: خيلتاش آزيتا
جناب آقای / سرکار خانم: مجدزاده سيدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: احترامي مهرداد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: اعتياد به مواد مخدر يكي از مهم ترين مشكلات اجتماعي، اقتصادي و بهداشتي ايران است و سالانه منابع زيادي صرف مبارزه با آن مي شود. در اين مقاله نظرات سياست گذاران مرتبط با اعتياد را در مورد رويكرد كاهش آسيب اعتياد (از جمله اقدامات كاهش تقاضا) جويا شديم.
روش كار: اين پژوهش به شيوه كيفي و با استفاده از تكنيك مصاحبه عميق انجام پذيرفت. محور سوالات مصاحبه بر اساس مفهوم كاهش آسيب اعتياد و مشاركت مردم از ديدگاه مصاحبه شوندگان، شناسايي نقش، علاقه و قدرت مراكز مورد مطالعه در روند كاهش آسيب و موانع اجراي برنامه هاي كاهش آسيب در كشور بود. مصاحبه ها با نمايندگان سازمان هاي دولتي، موسسات دولتي و خصوصي انجام مي پذيرفت.
يافته ها: در مورد علل اعتياد، قريب به اتفاق مصاحبه شوندگان به چند عاملي بودن و مداخله عوامل متعدد در شروع مصرف مواد و بروز اعتياد اعتقاد داشتند كه البته وجود اين نگرش در سياست گذاران و ارجحيت آن بر تفكر غير منعطف گذشته، بسيار ارزنده است. در مورد مشاركت مردم، گرچه نظر كلي موافق وجود داشت، ولي تاكيد بسيار بر مشخص بودن حدود آن بود.
نتيجه گيري: با وجود مقاومت هاي اوليه در برابر شروع برنامه هاي كاهش آسيب، هم اكنون نظر مساعد براي گسترش آن از منظر اكثر سياست گذاران وجود دارد كه زمينه را براي همكاري و هماهنگي هر چه بيشتر ميان آنها فراهم مي كند. نكته اي كه در اين بررسي مكررا به آن اشاره شد، نبود زيرساخت هاي قانوني و اجرايي در سطح كلان براي اين تعامل بود كه رفع آن اولويت داشته و زمينه ساز مشاركت مردمي محسوب مي شود.