مقاله نظريه انتقادي جديد: فراسوي پست مدرنيسم و انديشه پسا انتقادي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان و پاييز ۱۳۸۸ در پژوهش سياست نظري (پژوهش علوم سياسي) از صفحه ۶۱ تا ۷۵ منتشر شده است.
نام: نظريه انتقادي جديد: فراسوي پست مدرنيسم و انديشه پسا انتقادي
این مقاله دارای ۱۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آگاهي
مقاله بازسازي گرايي
مقاله اصلاح طلبي
مقاله ارتدوكس
مقاله پسا انتقادي
مقاله بازانديشي
مقاله نظريه انتقادي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: معيني علمداري جهانگير

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در اين مقاله درباره نظريه انتقادي جديد بحث شده است. اين رويكرد در پاسخ به شبهه هاي پست مدرنيسم بر تفكر انتقادي و به منظور بازگشت به سنت اوليه مكتب فرانكفورت مطرح شده است. هدف اصلي صاحبان اين نظريه، به چالش كشيدن شكاكيت و بدبيني نگرش پسا انتقادي پست مدرنيسم و احياي تفكر راديكال است. نظريه انقادي جديد، اهميت و ضرورت انطباق با شرايط جديد را تشخيص داده است. اين نظريه مي خواهد به اصول پايبند بماند، بي آنكه ضرورت بازنگري در نظريه هاي مكتب فرانكفورت را نايده بگيرد. اين طرز تلقي، نظريه انتقادي جديد را به سمت دفاع از اصل «تداوم در عين تغيير» سوق داده است. اين ديدگاه از ارايه يك راه حل راديكال براي نقد سرمايه داري متاخر، فراسوي تفكر پسا انتقادي و پست مدرنيسم، دفاع مي كند و در عين حال ملاحظات جديدي را در برنامه خود گنجانده است.