مقاله نظريه انتقادي: چهارچوبي براي تحليل سياست خارجي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۷ در پژوهشنامه علوم سياسي از صفحه ۱۲۵ تا ۱۶۱ منتشر شده است.
نام: نظريه انتقادي: چهارچوبي براي تحليل سياست خارجي
این مقاله دارای ۳۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله نظريه انتقادي
مقاله سياست خارجي
مقاله رهايي
مقاله منطق اقدام
مقاله کنش ارتباطي
مقاله عقلانيت انتقادي
مقاله اخلاق گفتماني
مقاله استدلال
مقاله قدرت مولد

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: دهقاني فيروزآبادي سيدجلال

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
اين مقاله درصدد استخراج يک چهارچوب تحليل سياست خارجي از نظريه انتقادي مکتب فرانکفورت است. هدف نشان دادن امکان و قابليت به کارگيري و کاربست اصول، مفروضه ها و مفاهيم اين نظريه براي تحليل سياست خارجي مي باشد. به سخن ديگر تلاش مي شود به اين پرسش اساسي پاسخ داده شود که: آيا مي توان نظريه انتقادي را به عنوان چهارچوب مفهومي و نظري براي تحليل سياست خارجي به کار برد؟ برمبناي اين سوال پرسش هاي فرعي ديگري قابل طرح است. مدل بازيگر و منطق اقدام  کشورها در سياست خارجي چيست؟ اهداف و معيارهاي سياست خارجي کشورها کدامند؟ عوامل تعيين کننده و منابع سياست خارجي کدامند؟ درچه سطحي مي توان سياست خارجي را تحليل کرد؟ پاسخ موقت به سوال اصلي آن است که « امکان تحليل سياست خارجي به طور عام و به ويژه سياست خارجي انتقادي در چهارچوب نظريه انتقادي وجود دارد».