مقاله نظريه تجربه ديني و تفسير تجربه گرايي وحي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۸ در فصلنامه انديشه نوين ديني از صفحه ۱۱۵ تا ۱۴۰ منتشر شده است.
نام: نظريه تجربه ديني و تفسير تجربه گرايي وحي
این مقاله دارای ۲۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تجربه
مقاله ديني
مقاله وحي
مقاله تفسير

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: دادجو يداله

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
نظريه تجربه ديني رهيافتي است که پيش آهنگان طرح آن، متفکران غربي هستند و برجسته ترين آنان شلايرماخر است. تعريف دقيق تجربه ديني به دليل ابهام در معناي تجربه و دين مشکل است؛ ولي اين مطلب مورد اتفاق است که هر چيزي که تجربه خوانده شود، بايد به وصفي از ديدگاه فاعل آن توصيف شود. با فرارسيدن عصر جديد و ظهور تجربه گراياني چون هيوم، الاهيات طبيعي به اين نسبت رسيد و اعتبار کتاب مقدس محل ترديد قرار گرفت؛ ولي پيشگامان اين مکتب، سرآغاز دين و ديانت را احساسات، عواطف و نوعي تجربه دروني معرفي کردند. بي شک چنين تفسيري از دين و وحي نمي تواند بيان گر حقيقت دين الاهي باشد. از اين رو اشکالات فراواني به اين نظريه وارد است که در اين مقاله به آنها اشاره مي شود.