مقاله نظريه «تغيير» و تاثير آن در زمينه سازي ظهور که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۸ در مشرق موعود از صفحه ۱۳ تا ۳۰ منتشر شده است.
نام: نظريه «تغيير» و تاثير آن در زمينه سازي ظهور
این مقاله دارای ۱۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تغيير
مقاله عدالت
مقاله منجي
مقاله مهدي موعود
مقاله زمينه سازي براي ظهور
مقاله رسالت منتظران
مقاله اصلاح نفس
مقاله رفتار اخلاقي
مقاله انتظار

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: سبحاني نيا محمدتقي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
انديشه ورزان در راستاي زمينه سازي براي ظهور منجي عالم بشريت، وظايف معتقدان به آن حضرت را به دو دسته تقسيم مي کنند. دسته اي از وظايف، متوجه دولت ها و حکومت ها، و دسته اي ديگر مربوط به ملت ها و جوامع است. در اين مقاله که به بحث درباره وظيفه افراد جامعه در قبال حضرت مهدي اختصاص دارد، ضمن طرح نظريه اي با عنوان «نظريه تغيير»، از ظهور منجي به عنوان مهم ترين و اساسي ترين تغيير و تحول در جهان ياد شده است. سپس بيان مي شود که تحقق تغيير در امت ها به دست خداوند خواهد بود، اما لوازم و مقدمات آن به دست بشر و تحت اختيار اوست. آن گاه اثبات مي کند لوازم و مقدماتي که در اختيار بشر بوده و زمينه ساز تحقق تغيير ـ که همان ظهور منجي است ـ عبارت است از «ايمان يا اعتقاد به مهدي» و ديگري، «عمل و رفتار مطابق و سازگار با اين اعتقاد». هم چنين اصلاح رفتار شخصي و پيروي از اصول ارزش هاي اخلاقي و عدالت محوري در رفتار را به عنوان نخستين اقدام عملي و رفتار زمينه ساز فرد در راستاي تحقق تغيير و ظهور منجي آخرالزمان معرفي مي کند.