مقاله نظريه توصيف نيما در منظومه سريويلي او که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز و زمستان ۱۳۸۹ در كاوش نامه زبان و ادبيات فارسي (كاوش نامه) از صفحه ۱۶۷ تا ۱۸۹ منتشر شده است.
نام: نظريه توصيف نيما در منظومه سريويلي او
این مقاله دارای ۲۳ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله توصيف
مقاله نيما يوشيج
مقاله منظومه سريويلي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: پارسا شمسي
جناب آقای / سرکار خانم: محمدي عباس قلي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
توصيف نوعي بيان از سوي گوينده به عنوان شناسنده شي در جهان بيرون، براي رسيدن به شناخت است. در ادبيات هدف از توصيف، ارایه تصويري عيني از تجربه انسان نسبت به يک صحنه، شخص يا احساس، از رهگذر واژه هاست. توصيف از مسایل برجسته شعر معاصر است و نيما آن را جزو مسایل محوري نگاه تازه خود قرار داده است. مساله اين تحقيق بررسي اين ديدگاه ها در منظومه سريويلي اوست. در اين نوشتار انواع توصيف، تکنيک هاي بياني و کارکردهاي توصيف بررسي شده است. نتايج نشان مي دهد که توصيف در اين منظومه بيشتر ابژکتيو (عيني) است تا سوبژکتيو (ذهني)، تکنيک هاي بياني دستوري نيز کاربرد بيشتري دارند تا تکنيک هاي شاعرانه، کارکرد توصيف شامل زيبايي آفريني، واقعيت بخشي، بيان اغراق و کارکرد نمادين است. نيما در اين منظومه توانسته است نظريه شعري خود را که نزديک کردن شعر به نثر موزون، از يک طرف و اهميت مشاهده دقيق، توصيف و روايت در شعر، از طرف ديگر است، به تصوير بکشد.