مقاله نظريه جامع عدالت که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۹ در فلسفه دين از صفحه ۹۷ تا ۱۳۴ منتشر شده است.
نام: نظريه جامع عدالت
این مقاله دارای ۳۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آزادي گرايي
مقاله قراردادگرايي
مقاله اراده گرايي
مقاله فايده گرايي
مقاله عدالت

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: جهانيان ناصر

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
بي نيازي با عدالتي جامع محقق مي شود. تحقق چنين عدالتي فرض داشتن نظريه اي جامع در مورد عدالت است. فرضيه مقاله اکتشاف چنين نظريه اي است که از گزاره هاي ذيل تشکيل مي شود:
عدالت واژه اي است اجتماعي، و به معناي استقامت جامعه يا نظام ديني در طريق شرع مي باشد.
فقيه جامعه اسلامي با توجه به مصالح و مفاسد واقعي قوانين کشور را از طريق ابزارهاي مدرن قانون گذاري وضع مي کند.
خير و سعادت بر حق و الزام مقدم است. اما خير و سعادت بشر فقط با عبوديت و الزام هاي ناشي از شرع بدست مي آيد.
جامعه عادل و متعادل از ديدگاه اسلام با نهادهاي ذيل شناخته مي شود: حقوق طبيعي و فطري، قانون الهي، برابري، برادري، عقلانيت و مصلحت.