مقاله نظريه دموكراتيزاسيون (نگرش انتقادي) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۸ در راهبرد از صفحه ۲۱۹ تا ۲۳۲ منتشر شده است.
نام: نظريه دموكراتيزاسيون (نگرش انتقادي)
این مقاله دارای ۱۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله دموكراتيزاسيون
مقاله دموكراسي
مقاله ايران و جمهوري اسلامي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: طاهايي سيدجواد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
دموكراتيزاسيون از يك سو مفهوم جديدي است و از ديگر سو ريشه كهني دارد، زيرا به ناگزير با مقوله كهن دموكراسي ارتباط دارد. سخن اصلي اين مقاله آن است كه دموكراسي ها با وجود هر ميزان شباهت با هم، تجربه هاي ملي و خاص هستند و از اين رو دموكراتيزاسيون نيز چنين است. هر تجربه دموكراتيك را منطقا بايد در همان جزئيت و خصوصيت آن شناخت و بعد از اين مرحله است كه مي‌توان به تفكرات جامع و نظري پيرامون آن پرداخت. محتواهاي تجارب دموكراتيك (دموكراتيزاسيون) در جهان و خاصه در ايران، مستغني از تعاريف عمومي از دموكراسي ره مي پويند و اولي را نمي توان از طريق دومي شناخت. زيرا در اصل و در ذات خود، دموكراسي همانا تقديري معطوف به گسترش ظرفيت هاي فرد در چارچوب اجتماع تاريخي خود است و اين حقيقت (يا تقدير) بيشتر از آن كه محتواهايي عام و بشري داشته باشد، محتواهايي خاص و فردي دارد.