مقاله نظريه دولت رانتيير (تحصيلدار) و جمهوري اسلامي ايران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۹ در مطالعات انقلاب اسلامي از صفحه ۶۹ تا ۱۰۰ منتشر شده است.
نام: نظريه دولت رانتيير (تحصيلدار) و جمهوري اسلامي ايران
این مقاله دارای ۳۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله جمهوري اسلامي
مقاله ايران
مقاله رانت
مقاله دولت رانتي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: رحيمي (روشن) حسن

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
انقلاب اسلامي ايران و نظام برآمده از آن، در بسياري از جهات با نظريه هاي کنوني و تجربه شده در زمينه انقلاب ها و چگونگي رخداد آنها متفاوت است. همچنين با نظريات و ايدئولوژي حاکم بر انقلاب ها مانند نوع رهبري و با ديدگاه هاي رايج دولت در عرصه علم و سياست و اشکال دولت متفاوت است. يکي از نظرات مطرح شده در چند دهه گذشته در  مورد کشور هاي جهان سوم، نظريه «رانتي» بودن اين دولت هاست. اين مقاله  ضمن بازخواني نظريه « دولت رانتيير»، انطباق آن را با نظام جمهوري اسلامي ايران مورد ارزيابي قرار مي دهد و اثبات مي کند که جمهوري اسلامي ايران به رغم دارا بودن شباهت هايي با دولت هاي رانتي، در اين مورد نيز استثناست و نمي توان آن را کاملا در زمره دولت هاي رانتي قرار داد.