مقاله نظريه رئاليسم و ضرورت بازنگري در مفاهيم آن که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۰ در روابط خارجي از صفحه ۲۱۳ تا ۲۴۱ منتشر شده است.
نام: نظريه رئاليسم و ضرورت بازنگري در مفاهيم آن
این مقاله دارای ۲۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله رئاليسم
مقاله قدرت
مقاله موازنه نيروها
مقاله آنارشي
مقاله منافع ملي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: اطاعت جواد
جناب آقای / سرکار خانم: رضايي مسعود

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
پارادايم واقع گرايي در رشته روابط بين الملل از جنگ دوم جهاني يعني از «بحران بيست ساله» که بر پارادايم آرمان گرايي برتري يافت، بر تحقيقات اين رشته تسلط داشته است. اما در حال حاضر بسياري از نابهنجاري ها يا معماها، مفروضات اصلي آن را مورد تهديد قرار داده است. راه حل اين وضعيت، دگرگوني در پارادايم نيست بلکه مي توان به شکلي پيشروانه به اصلاح نظريه رئاليسم پرداخت. در اين روش مي توان نابهنجاري ها را با فرضيات جديد برطرف کرد و اين به نوبه خود منجر به کشف حقايق جديد خواهد شد. از همين رو اين مقاله سعي بر آن خواهد بود تا با دستمايه قرار دادن چهار مفروضه اصلي آن (آنارشي، قدرت، منافع ملي، موازنه نيروها) و تشکيک در مفهوم و کارکرد آنها به اين پرسش پاسخ دهد که رئاليسم تا چه اندازه در پرتو تحولات دو دهه اخير توان بازنمايي خود را داشته است؟