مقاله نظريه ساختار ژئوپليتيکي در حال ظهور جهان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۹ در فصلنامه ژئوپليتيك از صفحه ۱ تا ۸ منتشر شده است.
نام: نظريه ساختار ژئوپليتيکي در حال ظهور جهان
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: حافظ نيا محمدرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
ساختار ژئوپليتيکي مفهومي است که از دو بعد برخوردار مي باشد، يکي بعد روابط قدرت و ديگري بعد فضايي (حافظ نيا، ۱۳۱:۱۳۸۵ و ۱۳۵). از حيث روابط قدرت، ساختار ژئوپليتيکي مبيين ترکيبات قدرت، نظامهاي قدرت، روابط ساختارها و سطوح قدرت با يکديگر مي باشد.
ازاين منظر در مقياسهاي جهاني و منطقه اي ساختارهاي گوناگون قدرت نظير تک قدرتي، دو قدرتي، چند قدرتي، چند سطحي متوازن، چند سطحي نا متوازن و غيره قابل تصورند (همان: ۱۴۲). در هريک از اين ساختارها روابط سلسله مراتبي و سطح بندي قدرت وجود دارد و روابط و اجزاي ساختار و نيز سطوح سلسله مراتبي ساختار از وضعيت خاصي برخوردار مي باشد (همان: ۱۱۳ و ۱۱۸).