مقاله نظريه «عشق» در متون كهن عرفاني (بر اساس آثار ديلمي، غزالي و روزبهان) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۹ در متن پژوهي ادبي (زبان و ادب پارسي) از صفحه ۴۷ تا ۶۲ منتشر شده است.
نام: نظريه «عشق» در متون كهن عرفاني (بر اساس آثار ديلمي، غزالي و روزبهان)
این مقاله دارای ۱۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله احمد غزالي
مقاله ديلمي
مقاله روزبهان
مقاله عشق
مقاله محبت

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: نزهت بهمن

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
عشق يا محبت، نشانه اي بسيار بديهي و کيلد معنايي در متون عرفاني است و در هرگونه تحليل روان شناختي و نشانه شناختي متون عرفاني بايد به اين واژه که نسبت انساني و الهي دارد توجه کرد.
در تاريخ عرفان و تصوف اسلامي، واژه عشق در طرح تقريبا منسجم و نظام يافته اي سير و تطور متعالي و رو به کمال داشته است. در سراسر اين تحول و تطور، ما شاهد تبيين و تشريح روان شناختي و فلسفي ماهيت عشق هستيم که مبتني بر شهود و مکاشفات دروني صوفيه و سرشار از انديشه هاي غني و احساسات و عواطف شورانگيز عرفاني است. ما در اين مقال، ضمن معرفي کتاب «عطف الألف المألوف علي اللام المعطوف» ابوالحسن ديلمي (ف.۳۹۱ ه.ق) که نخستين اثر مستقل و رساله اي تقريبا مفصل در باب سير تاريخي و تجزيه و تحليل روان شناختي و فلسفي «عشق» در عرفان و تصوف اسلامي است از تاثير اين کتاب بر آثار بعد از خود نظير «سوانح العشاق» احمد غزالي (ف.۵۲۰ ه.ق) و «عبهر العاشقين» روزبهان بقلي شيرازي (ف.۶۰۶ ه.ق) نيز سخن خواهيم گفت.