مقاله نظريه مطابقت صدق راسل؛ به موازات تحولات وي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز و زمستان ۱۳۸۸ در پژوهشنامه فلسفه دين (نامه حكمت) از صفحه ۵۱ تا ۷۶ منتشر شده است.
نام: نظريه مطابقت صدق راسل؛ به موازات تحولات وي
این مقاله دارای ۲۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله باور
مقاله قضيه
مقاله صدق
مقاله کذب
مقاله مطابقت
مقاله نسبت
مقاله ذهن

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: قرايي مرتضي
جناب آقای / سرکار خانم: نصري عبداله

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در اين مقاله تلاش کرده ايم نظريه مطابقت راسل را با توجه به تحولات فيلسوف در طول حيات فکري اش، در آثار فراوان او مورد پژوهش قرار داده، تحليل و در مواردي نقد کنيم. تغيير در نظريه صدق او، به دنبال تغييراتي است که در نظريه باور وي رخ داده است. زماني که او باور را گرايشي ذهني مي دانست که معطوف به قضايا است، بر آن بود که صدق و کذب، صفات تعريف ناپذير قضايا است. اما زماني که به اين انديشه دست يافت که باور نسبتي است بين ذهن و چندين شي و متعلق، روايت ديگري از مطابقت را اختيار کرد. بعدها، زماني که او قضايا را به محتواي باورها برگرداند، سرانجام بر آن شد که نظريه مطابقت را به دقيق ترين معناي کلمه حفظ کند. در پي آن، نظريه ديگري اختيار کرد که بر طبق آن، قضيه موجبه از نوع مشاهدتي، در صورتي صادق است که با قرار دادن معناي هر يک از واژه ها به جاي آن، به يک امر واقعي بينجامد. در اين پژوهش نشان داده ايم که اين فيلسوف، با همه فراز و نشيب ها، در دوره هاي تطور انديشه فلسفي اش، همواره به نظريه مطابقت پاي بند و وفادار بوده است و در هر دوره، روايتي از آن نظريه را هماهنگ با منظومه فکري اش در آن دوره، به دست داده است.