مقاله نظريه هاي دانش و ويژگي هاي ساختاري اقتصاد ايران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۷ در سياست علم و فناوري از صفحه ۵۹ تا ۷۲ منتشر شده است.
نام: نظريه هاي دانش و ويژگي هاي ساختاري اقتصاد ايران
این مقاله دارای ۱۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله نظريه تبيين كننده
مقاله عرضه محور
مقاله تقاضا محور
مقاله فرايند خلق دانش
مقاله سيستمي
مقاله اقتصاد رانتيه
مقاله كشش بازار

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: قانعي راد محمدامين
جناب آقای / سرکار خانم: موسوي آرش

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقاله حاضر كنكاشي در نسبت ميان نظريه هاي توضيح دهنده فرايند خلق دانش و شرايط خاص اقتصاد ايران است. قسمت هاي آغاز مقاله به شكل تفصيي به توصيف ويژگي هاي فرايندي تاريخي مي پردازند كه نظريه هاي تبيين كننده دانش از خلال آن فرايند در دنياي توسعه يافته نضج گرفته و مسير تكاملي خويش را طي كرده اند. اين توصيف تاريخي از طريق بررسي نقادانه نقاط ضعف و قوت رويكردهاي گوناگون به فرايند خلق، توزيع و به كارگيري دانش به ويژه رويكردهاي رايج كنوني، يعني آن دسته از نظريات متاخر كه بر نقش كشش بازار تاكيد ويژه دارند- تكميل مي شود.
مقاله سپس از طريق تحليل ويژگي هاي ساختاري اقتصاد ايران “تناسب تبييني” رويكردهاي تقاضا محور وسيستمي در متن شرايط كشور را مورد ترديد قرار داده است و در نهايت به اتخاذ نوعي رويكرد سيستمي، نه براي تبيين وضع موجود بلكه به عنوان چارچوبي براي حركت به سمت وضع مطلوب فرا مي خواند.