مقاله نظريه هاي رايج درباره پذيرش فناوري هاي اطلاعات و ارتباطات که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۸ در پژوهشهاي ارتباطي (پژوهش و سنجش) از صفحه ۶۳ تا ۹۳ منتشر شده است.
نام: نظريه هاي رايج درباره پذيرش فناوري هاي اطلاعات و ارتباطات
این مقاله دارای ۳۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله انگيزه
مقاله پذيرش
مقاله فناوري اطلاعات و ارتباطات
مقاله نوآوري

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: رضايي مسعود

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
فناوري هاي اطلاعات و ارتباطات، به عنوان فناوري غالب در هزاره جديد معرفي شده اند. اين فناوري ها با سرعت بخشيدن به فرايند مبادله اطلاعات و کاهش هزينه هاي داد و ستد، به ابزاري براي افزايش بهره وري، کارآيي و رشد در تمامي حيطه هاي فعاليت بشري تبديل شده اند. مزاياي بالقوه اين فناوري ها زماني قابل حصول است که در بين تمام بخش هاي جامعه توسعه و گسترش يابند. در مقاله حاضر، نظريه هاي فردي پذيرش فناوري هاي اطلاعات و ارتباطات، از جمله نظريه نشر نوآوري، مدل پذيرش فناوري، نظريه رفتار هدايت شده، پارادايم انتظار-تایيد و نظريه يکپارچه پذيرش و استفاده از فناوري و نظريه هاي سازماني شامل مدل تناسب بين وظيفه و فناوري، چارچوب فناوري-سازمان-محيط و چارچوب تناسب بين افراد، وظيفه و فناوري، شرح داده مي شوند و در نهايت، متغيرهاي تاثيرگذار بر کاربران براي پذيرش فناوري هاي اطلاعات و ارتباطات، معرفي مي شوند.