مقاله نظريه هاي فرهنگي فمينيسم و دلالت هاي آن بر جامعه ايران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۹ در زن در فرهنگ و هنر (پژوهش زنان) از صفحه ۱۰۹ تا ۱۳۲ منتشر شده است.
نام: نظريه هاي فرهنگي فمينيسم و دلالت هاي آن بر جامعه ايران
این مقاله دارای ۲۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله فمينيسم
مقاله فرهنگ
مقاله ايران
مقاله دين
مقاله بازنمايي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: پيشگاهي فرد زهرا
جناب آقای / سرکار خانم: قدسي امير

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
فمينيست ها بر اين باورند که تاکنون جهان را «مردان» تعريف کرده اند و «زنان»، در اين تعريف مردانه ناديده انگاشته شده اند، از اين رو، هسته هاي اصلي تمامي نظريه هاي فمينيستي، برابري زن و مرد در همه زمينه هاي سياسي، اقتصادي و اجتماعي است. سال ها طول کشيد تا نظريه هاي فمينيستي وارد عرصه جامعه شناسي شود و امروزه اين نظريه ها در حوزه هاي علوم اجتماعي، مطالعات فرهنگي و جامعه شناسي حضوري برجسته و پررنگ دارد، چنان که اکنون در دانشگاه هاي مختلف جهان، رشته هاي مختلف «مطالعات زنان» شکل گرفته و فعالان اين جنبش سعي دارند زندگي و روابط اجتماعي مربوط به زنان را از منظر جامعه زنان ترسيم کنند. شکل هدايت جامعه از دوران گذار از سنت به مدرنيته و نوع مواجهه با امواج تجدد خواهانه، نحوه تعامل هويت ايراني با شريعت اسلامي و چالش هاي مرتبط با جامعه زنان ايران در تناظر با نظريه هاي فمينيستي که ريشه در تاريخ و فرهنگ اين سرزمين داشته مورد دقت اين نوشتار است. فرضيه تحقيق بر اين پايه استوار است که ميان جايگاه حقيقي زنان در فرهنگ ملي و ديني و مطالبات واقعي اين جامعه تعارضي وجود نداشته و بروز زمينه هاي احساس تبعيض، متاثر از درک نادرست از مباني و اصول ديني و تبيين جانب دارانه آن از نگاه مرد سالارانه بوده است. روش تحقيق مقاله نيز مبتني بر روش کتابخانه اي ، تحليل يافته ها و کشف دلالت هاي نظريه هاي فمينيستي در جامعه مي باشد.