مقاله نظريه هاي مويد حق: نظريه برابري گراي کانتي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۰ در راهبرد از صفحه ۲۰۳ تا ۲۱۶ منتشر شده است.
نام: نظريه هاي مويد حق: نظريه برابري گراي کانتي
این مقاله دارای ۱۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله نظريه هاي مويد
مقاله نظريه هاي کانتي
مقاله نظريه برابري گرا
مقاله نظريه حق
مقاله کرامت انساني
مقاله فاعليت اخلاقي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: رحماني زهره

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
يکي از راه هاي دفاع از حق، طرح و بررسي نظريه هاي مويد و ارزيابي مباني موجه آنهاست. در اين مقاله به معرفي يکي از اين نظريه ها، يعني نظريه برابري گراي کانتي پرداخته و سعي مي شود که با اتخاذ يک موضع نظري محکم و موجه، مبنايي قابل قبول براي طرح ايده و نهاد حق به عنوان ادعاي تضمين شده و حاکم در برابر ديگر ادعاها، با استناد بر دو عنصر کرامت ذاتي بشر و فاعليت اخلاقي او ارايه گردد. در اين دسته از تئوري ها، حق ها همان ارزش هاي بي قيد و شرط، براي وجود هر انسان، بدون در نظر گرفتن ارزش افراد نسبت به يکديگر است. فرض ارزش غير مشروط، مبتني بر اهميت زندگي هر فرد، بدون توجه به ثروت، قدرت يا موقعيت اجتماعي اوست. نظريه هاي مويد ممکن است با ضعف هايي نيز روبه رو باشند، اما قطعا جهات مثبت آنها در توجيه يک نظريه حق، وجه غالب آنها را تشکيل مي دهد.