مقاله نظريه هاي نوسازي، قديم و جديـــد که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۲ در پيك نور- علوم انساني از صفحه ۱۱ تا ۲۳ منتشر شده است.
نام: نظريه هاي نوسازي، قديم و جديـــد
این مقاله دارای ۱۳ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله همگرايي
مقاله تكامل گرايي
مقاله تجدد جعلي
مقاله صنعتي شدن
مقاله نوسازي
مقاله پساكمونيسم

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: زتومپكا پيوتر

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
نظريه هاي نوسازي و همگرايي محصول دوره بعد از جنگ جهاني دوم هستند. هر دوي آنها در پاسخ به طرح جديد تقسيم جامعه انساني به ”سه“ جهان متمايز صورت بندي شده اند. جهان اول از جوامع صنعتي توسعه يافته، جهان دوم از جوامع سوسياليست ]پيشين[ و جهان سوم مركب از جوامع پسا استعماري جنوب و شرق است. در حالي كه توجه نظريه هاي كلاسيك نوسازي معطوف به تضاد جهان اول و سوم است، نظريه هاي همگرايي و نظريه هاي نوظهور متاخرگذار پسا كمونيسم و شكاف بين جهان اول و دوم را مورد توجه قرار مي دهند. مفهوم نوسازي، سازوكارهاي نوسازي، نقد ايده نوسازي و گزارش خلاصه اي از نظريه هاي نوسازي و همگرايي جديد محورهاي اصلي بحث حاضرند.