مقاله نظريه هاي هم گرايي و آموزه مهدويت که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۷ در مشرق موعود از صفحه ۴۵ تا ۷۶ منتشر شده است.
نام: نظريه هاي هم گرايي و آموزه مهدويت
این مقاله دارای ۳۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آموزه مهدويت
مقاله امت واحده
مقاله نظريه هاي هم گرايي
مقاله جهان شمولي
مقاله سازمان هاي بين المللي
مقاله نظام هاي سياسي
مقاله توحيد
مقاله دعوت
مقاله هم زيستي مسالمت آميز

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: اخوان كاظمي بهرام

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
اين مقاله به بررسي نظريه هاي مهم هم گرايي مانند ديدگاه هاي کارکرد گرايان و نوکارکرد گرايان و نظريه کانتوري و اشپيگل در اين باره مي پردازد و با تاکيد بر ضعف ها و نقصان هاي اين گونه نظريات، ناکامي عمل کرد سطوح سازمان هاي مختلف بين المللي را در ايجاد هم گرايي و هم بستگي جهاني و برپايي صلح پايدار تبيين مي کند. آن گاه به تشريح هم گرايي و مباني آن در آموزه و نظام سپهري مهدوي مي پردازد و علت هاي امتيازات و توفيقات آن را در برابر نظريه هاي هم گرايي غربي، بررسي مي کند.