مقاله نظريه وسايط و مساله ربط كثرت به وحدت از ديدگاه صدرالمتالهين که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۷ در پژوهش هاي فلسفي – كلامي از صفحه ۱۳۳ تا ۱۶۳ منتشر شده است.
نام: نظريه وسايط و مساله ربط كثرت به وحدت از ديدگاه صدرالمتالهين
این مقاله دارای ۳۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله واجب الوجود
مقاله قاعده الواحد
مقاله عقل
مقاله اول
مقاله كثرات
مقاله وسايط
مقاله موجودات مادي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: نكويي سامان مهدي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مساله نحوه پيدايش موجودات متكثر و معلول هاي گوناگون از مبدا و احد، يا ربط كثرت به وحدت، يكي از مباحث مهم و بنيادين فلسفه اسلامي است. مقاله حاضر به بررسي رهيافت هاي فلسفي برخي از حكماي اسلامي با تاكيد بر نظريات صدرالمتالهين شيرازي، در مورد نحوه ربط وحدت و كثرت مي پردازد. حكماي اسلامي بر اساس اعتقاد به اصل وحدت ذات واجب تعالي و عليت و فاعليت مطلق ذات ربوبي و قاعده متقن «الواحد لايصدر عنه الا الواحد» و برخي اصول ديگر نظير تشكيك وجود و قاعده امكان اشرف، كوشيده اند تا رابطه موجودات متعدد با علت واحد را تبيين نمايند. مهم ترين رويكرد در اين زمينه «نظريه وسايط وجود» و يا « وسايط فيض» است. اين مقاله مي كوشد بر اساس رهيافت ها و ديدگاه هاي حكيمان مسلمان، بويژه صدرالمتالهين به تبيين نظريه وسايط و مباني و ادله اثبات آن بپردازد و مهم ترين شبهات اين نظريه را پاسخ گويد.